ก่อนอื่นเลยให้เปิดโปรแกรม FIREFOX ขึ้นมา กดคลิกตรงช่องที่พิมพ์ URL ให้พิมพ์ about:config ลงไป เพื่อทำการเข้าไปปรับค่าต่างๆ ของโปรแกรม

ทำการแก้ไขค่าต่างๆ ดังนี้

network.http.proxy.pipelining

จะ เห็นว่าค่าเดิมเป็น false ให้ทำการแก้ไขให้เป็น true การแก้ไขทำได้โดย ดับเบิ้ลคลิกที่บรรทัดนั้นๆ ได้เลย

network.http.pipelining.maxrequests

ให้ แก้ไขโดยการดับเบิ้ลคลิก จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมา เพื่อให้เราได้แก้ไขค่า (ซึ่งการแก้ไขในส่วนอื่นๆ ก็จะทำแบบเดียวกันนี้) ซึ่งค่าเดิมๆ คือ 4 ให้เราแก้เป็น 200

network.http.max-connections

จาก 24 ให้แก้เป็น 64

network.http.max-connections-per-server

จาก 8 ให้แก้เป็น 20

network.http.max-persistent-connections-per-proxy

ค่า เดิมๆ คือ 4 ให้แก้ไขเป็น 10

network.http.max-persistent-connections-per-server

ค่า เดิมคือ 2 ให้แก้ไขเป็น 10

network.http.request.max-start-delay

ค่า เดิมๆ คือ 10 ให้เราแก้ไข เป็น 0 ในส่วนนี้เป็นช่วงกำหนดเวลา

network.http.proxy.version

ค่า เดิมๆ คือ 1.1 แก้ไขเป็น 1.0

จาก นั้น คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง เลือกที่ New(ใหม่) แล้วเลือกที่ Integer(จำนวนเต็ม) จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา ให้เราใส่ชื่อเป็น nglayout.initialpaint.delay จากนั้น จะให้เราใส่ค่า value ให้เราใส่ค่าเป็น 0

สร้างตัวแปรใหม่ ขึ้นมา เป็นแบบ Integer(จำนวนเต็ม) ด้วยวิธีเดียวกับวิธีข้างบน ใส่ชื่อตัวแปร เป็น browser.sessionhistory.max_total_viewers ส่วนการกำหนดค่า ของตัวแปรตัวนี้นั้น จะเป็นในส่วนของการเก็บแคช ดังนั้นจึงควรใส่ตามปริมาณแรมของเครื่องนั้นๆ

แรม 32 MB ให้ใส่ 0
แรม 64 MB ให้ใส่ 1
แรม 128 MB ให้ใส่ 2
แรม 256 MB ให้ใส่ 3
แรม 512 MB ให้ใส่ 5

ถ้า หากว่า มีปริมาณแรมเกินกว่านี้ ให้ใส่ 8 และห้าม กำหนดค่าตัวแปร เกิน 8 เพราะถ้าใส่ค่ามากกว่านี้ Firefox จะปิดการทำงานของแคช

สร้างตัวแปร ใหม่ขึ้นมา เป็นประเภท Integer(จำนวนเต็ม) ชื่อตัวแปร Browser.cache.memory.capacity สำหรับค่าของตัวแปร จะแปรผันตามวิธีด้านบน หรือจะกำหนดค่าตัวแปรเท่ากันกับตัวบนเลยก็ได้

สร้างตัวแปรใหม่ โดยเลือกที่ Boolean ชื่อของตัวแปรใส่เป็น config.trim_on_minimize กำหนดค่าของตัวแปรเป็น True (สิ่งนี้จะช่วยให้เวลากดพับหน้าจอ CPU จะใช้งานกับโปรแกรมนี้น้อยลง)

จาก นั้นก็ปิด Firefox แล้วทำการเปิดขึ้นมาใหม่ ทดลองเข้าเว็บต่างๆ ดู จะพบว่าสามารถเปิดเว็บได้อย่างไหลลื่นขึ้น นอกจากนี้ ให้คลิกขวาที่ Shortcut ของ Firefox เลือก Properties ที่แถบด้านบนเลือกเป็น Shortcut สังเกตในช่อง Target ให้เราเคาะเว้นวรรคก่อน 1 ครั้ง แล้วใส่นี้ /Perfect:1 อย่างเครื่องของเรา ก็จะได้เป็น "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" /Perfect:1

Comment

Comment:

Tweet

พารามิเตอร์ /Perfect:1 ไม่มีอยู่จริงครับ surprised smile

#2 By NinkungZ on 2012-08-27 22:33

เจ๋งไปเลยครับ
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By K ToKa on 2012-08-24 00:58