พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ทั้ง 11 คนแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งผู้สมควรได้รับเลือกเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ทั้ง 11 คนแล้ว ในวันนี้ (7 ต.ค.54) หลังจากที่วุฒิสภาได้คัดเลือกเมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา รายชื่อ กสทช. ทั้ง 11 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ด้านกิจการกระจายเสียง 2.พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม 3.พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ด้านโทรคมนาคม 4.พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ด้านนิติศาสตร์ 5.สุทธิพล ทวีชัยการ ด้านนิติศาสตร์ 6.พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ด้านกิจการโทรทัศน์ 7.รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 8.ผศ.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 9.นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 10.นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 11.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ด้านการศึกษา วัฒนธรรม และพัฒนาสังคม ทั้งนี้ กสทช. ทั้ง 11 คน จะนัดประชุมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ณ สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการเข้าทำงานวันแรกของ กสทช.ทั้ง 11 คนด้วย

Comment

Comment:

Tweet